Nabízíme správu serverů, stanic a lokálních i vzdálených sítí v nadstandardní kvalitě!

 • Instalace a servis

  Pro naše klienty instalujeme na jejich pracovišti síťové i lokální aplikace, operační systémy a všechny možné opravy či aktualizace, které je třeba provést pro zajištění kvalitního chodu IT.

 • Poradenská činnost

  Poradíme Vám, jaký počítač je pro Vás nejvhodnější s ohledem na funkčnost, cenu, případně dle Vašich požadavků, dále Vám poradíme, co se týká periférií, síťových prvků a samostatné použitelnosti aplikací atd.

 • Správa software i hardware

  Provádíme správu software a veškeré IT infrastruktury, tj. správu sítí (lokální i vzdálenou), správu stanic a správu serverů. Rozsah služeb, které svým klientům poskytujeme, umožňuje vysokou variabilitu jednorázových nebo pravidelných služeb mimo smluvní programy.

 • Zakázkový software

  Vytvoříme Vám softwarové řešení na míru či doplňky ke stávající aplikaci dle přiložené analýzy (případně vypracujeme analýzu vlastní, dle předložených požadavků). Nabízíme také možnost klientských úprav či vývoje doplňků (typicky importní a exportní můstky) u našich stávajících aplikací.

Instalace u zákazníka

Pro naše klienty instalujeme na jejich pracovišti síťové i lokální aplikace, operační systémy a veškeré opravy či aktualizace, které je třeba aplikovat pro zajištění kvalitního chodu IT.

Mezi běžně řešené úkony patří:
 • konfigurace systémů
 • změny v uživatelských databázích
 • instalace nových produktů
 • upgrady
 • patche apod.
 • preventivní údržba
 • ochrana dat proti úmyslnému či neúmyslnému poškození, úniku nebo ztrátě
 • ochrana proti virům
 • výkonnostní ladění
 • Administrace sítí
 • Zálohování dat
 • Nastavení a zprovoznění LAN
  • Sdílení datových oblastí
  • Sdílení souborů
  • Sdílení tiskáren a jiných periférií
  • Nastavení E-mailových klientů
  • Nastavení prohlížečů …
 • Instalace kabeláže – lišty, kabely, zásuvky i telefonní rozvody
 • Kompletní instalace a správa serverů
 • Antivirové zabezpečení
 • Odvirovávání jednotlivých pracovních stanic i celých sítí
 • Připojení sítí i jednotlivých PC k internetu + zaškolení
 • Záruční i pozáruční servis výpočetní techniky
 • Opravy a přestavby PC

Poradíme Vám, jaký počítač je pro Vás nejvhodnější s ohledem na funkčnost, cenu, případně dle Vašich požadavků, dále Vám poradíme, co se týká periférií, síťových prvků a samostatné použitelnosti programů atd. Pravidelně konzultujeme se zákazníky správnost řešení celé konfigurace a následně pak umožňujeme výměny jednotlivých komponent za nové.

Mimo jiné nabízíme:
 • Školení pro jednotlivce i celé skupiny
  • Základy práce s PC
  • Operační systémy – W9x, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 2008, Mac
  • Internet
  • Elektronická pošta
  • Kancelářské programy
  • Hardware

Rozsah služeb, které svým klientům poskytujeme, umožňuje vysokou variabilitu jednorázových nebo pravidelných služeb mimo smluvní programy.

Veškeré práce i dodávaný materiál podléhají zárukám, klient má tedy jistotu profesionálního výsledku i dlouhodobého pozitivního dopadu.

Jedná se zejména o tyto instalace a optimalizace SW a HW:
 • kompletní řešení ve všech běžných operačních systémech
 • opravy a nastavení hardware
 • příprava automatizovaných instalačních procedur
 • standardní nebo automatizovaná instalace software
 • kompletní návrh struktury sítě a připojení k Internetu včetně zabezpečení
 • konzultace, ladění existující sítě (propustnost, bezpečnost)
 • nastavení serveru pro umístění Vašich internetových stránek u vás
 • vytvoření vlastních WWW stránek pro Internet/intranet
 • hledání a odstraňování virů
 • servisní opravy v rámci našich partnerských programů
 • ostatní práce

Za našeho klienta přebíráme zodpovědnost správou prostředí koncových stanic a zařízení. Tato část práce představuje pro vlastníky a uživatele informačních systémů velice nákladnou a časově náročnou kapitolu a ne vždy je výhodné přijmout pro tuto činnost kmenového zaměstnance.

Neustálá kontrola aktuálnosti instalovaných antivirových programů, používání legálního software, aktualizace příslušného SW, jeho případné úpravy, nastavení systémových restrikcí, doplňování spotřebního materiálu do tiskáren a pokladen, pravidelná profylaktická údržba prostředí, opravy hardware a další činnosti, které za svého zákazníka řešíme my.

Komplexní aktivní správa sítě představuje pravidelné nebo vyžádané servisní návštěvy systémového specialisty. Pravidelné návštěvy pak umožňují předcházet nestabilitě a bezpečnostním rizikům systému a v neposlední řadě navrhovat obnovu IT vybavení. Je možné si domluvit i tzv. vzdálenou správu, dokonce jsme schopni umístit našeho systémového specialistu u vás na pravidelný a předem domluvený termín.

Výhodou služby aktivní správa sítě je zejména nižší finanční náročnost bez nutnosti fixace vyšších finančních prostředků na zabezpečení a odborné profesní zajištění vlastního správce. Umožňujeme i pravidelnou kontrolu jinými pracovníky, čímž se odhalí možnost stereotypních chyb.

Jedná se zejména o tyto instalace a optimalizace SW a HW:
 • administrativní úkony v běžných operačních systémech
  • konfigurace systémů
  • změny uživatelské databáze
  • instalace nových produktů
  • upgrady
  • patche apod.
  • preventivní údržba
 • preventivní údržba
 • zálohování
 • ochrana dat proti úmyslnému či neúmyslnému poškození, úniku nebo ztrátě
 • ochrana dat proti virům
 • výkonnostní ladění
 • zajišťování rozvoje sítě s ohledem na potřeby firmy a dostupné technologie
 • servisní zásahy s garantovanou dobou odezvy i garantovaným časem zásahu
 • dlouhodobé správy ošetřeny smluvně
 • Hot-Line podpora zdarma
 • v případě potřeby práce mimo pracovní dobu, o svátcích a víkendech

Dnes již dávno neplatí vžitá skutečnost, že počítačová síť lze obsluhovat a zajišťovat pouze z příslušného podniku. Progresivní tendence ve světě však ukazují, že při kvalitním a přitom časově i finančně nenáročném zabezpečení se více vyplatí tuto činnost předat profesionálům, kteří jsou schopni pokrýt tuto vyhraněnou záležitost několika odborníky zároveň.

Online správa výpočetní techniky umožňuje zajišťovat veškerou bezpečnostní politiku i z jiného bodu, než pouze z areálu klientova závodu či kanceláře. Tímto způsobem se zajišťují nejenom správy uživatelských účtů, ale i instalace, zálohy, bezpečnostní a antivirová politika apod.

Rozsah zásahů vždy záleží na dohodě mezi poskytovatelem a dodavatelskou firmou. Důležité je ale dodat, že všechny kontroly či zásahy v klientově síti jsou přísně monitorovány a podléhají dvojímu schvalovacímu řízení.

Dva typy schvalovacího řízení:
 • IT odborník a vedoucí
 • IT odborník, vedoucí a pověřený zástupce klienta

V obou případech se však jedná o zásahy mimo vymezenou datovou strukturu firmy, čímž není nikdy narušena kontinuita pracovní činnosti či bezpečnostní politika firmy.

Zásahy do kritických míst firmy se dějí v době, kdy není omezena žádná pracovní či výrobní činnost firmy. Tyto zásahy se dělají převážně za osobní účasti klientova zástupce.

Progresivnost této techniky spočívá hlavně v odbourání pravidelného dojezdu do firmy a tím i ke snížení finanční náročnosti. Vzdálená správa neumí odbourat zásahy na opravu či údržbu hardware, ale na druhou stranu plně nahradí standardní síťový dohled.

Aplikace jsou přizpůsobeny požadavkům klienta a zavedeným pracovním postupům ve firmě. Dle analýzy a předem dohodnutého postupu jsme schopni zpracovat libovolný sw. Tiskové sestavy, statistické tabulky a číselníky mohou navazovat na stávající zpracování a lze samozřejmě navrhnout i jiné statistiky, které by mohly přinést do firmy nový pohled na zpracovávaná data. Doba vývoje je odvislá od potřeb firmy a od vývojového prostředku.

V rámci prvního jednání provedeme zdarma přibližně do 3 dnů zpracování "toku dat" a načrtneme oblasti pro vstupy dat, číselníky a potřebné tiskové a datové výstupy a odhad časových a finančních nákladů na zpracování aplikace a zavedení do provozu.

K našim aplikacím tvořeným na zakázku podepisujeme se zákazníkem smlouvu o zpracování, dodání a údržbě daného aplikace v návaznosti na zákonné normy. Aplikace vytvoříme v prostředí systému Windows (XP, Vista, 7, 8, 2008)

Vypracování nové aplikace na zakázku zahrnuje:
 • analýzu zadaného projektu
 • rizikovou analýzu
 • vytvoření aplikace dle požadavků
 • postupné otestování aplikace v testovacím prostředí
 • instalace a testování aplikace po jednotlivých modulech
 • konečná instalace, základní nastavení a předvedení aplikace
 • školení + testování sw v provozu
 • závěrečné předání aplikace objednavateli
 • všechny kroky jsou podchyceny na protokolech
V případě požadavku též zajišťujeme:
 • zaškolení obsluhy na pracovišti klienta i v našem školícím středisku
 • zajištění pohotovostního servisu
 • telefonickou podporu - HotLine
 • zpracování webové prezentace
 • zpracování modulu na konverzi dat z jinéh aplikace do nového a vlastní převod dat do nových struktur
 • SEO optimalizace
 • hostování webových aplikací

Softwarová kontrola slouží ke zpětnému dohledu instalovaného SW, jeho správného ošetření z hlediska licenčních smluv a jeho využitelnosti. Kontrolou získáte záruku právní nenapadnutelnosti v případě SW kontroly pověřeného orgánu.

Softwarová kontrola v praxi znamená, že na veškerých instalovaných severech a klientských stanicích je přípravnou a skenovací fází diagnostického nástroje zjištěna přítomnost SW dle spouštěcích souborů a příslušných knihoven. Následně je provedena passportizace každého PC a serveru a případné narovnání licencí. Výsledkem auditu je výstupní formulář se stanovením legálnosti instalovaného SW

Softwarovou kontrolu můžeme provádět před převzetím správy sítě a posléze náhodně v průběhu roku. Pro přehlednost vývoje vedeme zákazníkovi evidence stavu IT. Takto získané informace jsou vždy tajné a naše firma s nimi nemůže nakládat jinak, než jak určuje uzavřená smlouva viz - ochrana dat.

Služba je poskytována spolu s poradenskou činností pro nejefektivnější nákup a následné udržování spolehlivosti nabytého SW.

Našim zákazníkům nabízíme uzavření Smlouvy o poskytování servisní podpory. Uzavřením této smlouvy se zákazník stává klientem s nárokem na přednostní plnění svých požadavků. Pokud zákazník používá některý z našich programů, tato smlouva mu zajišťuje mj. automatické dodávání všech aktualizací (tzv. permanetní upgrade).

Tzv. servisní smlouva je účtována měsíčním paušálem dle dohodnutého obsahu plnění, cena je tedy velmi individuální. Výhody zákazníka s uzavřenou servisní smlouvou oproti zákazníkovi bez této smlouvy nabízí následující srovnání.

Rozsah služeb

Služba Zákazník Servisní zákazník
Emailová komunikace
Telefonní kontakt na Call Centrum 311 202 111
Telefonní kontakt mobilní
Diskusní fórum
Helpdesk
Hotline
Permanentní upgrade
Volné servisní hodiny
Pravidelná servisní činnost
Poskytování poradenské činnosti v celním oboru
Poskytování poradenské činnosti v IT oboru
Možnosti vzdálené správy
Garance času odezvy
Zpětné volání v případě nedovolání se
Podpora po pracovní době
Priorita při řešení problémů
Zvýhodněná cena technika po vyčerpání serv. hodin
Zvýhodněná cena nadstandardních úkonů

Servisní zásahy

Servisní zásahy pro servery - instalace, nastavení, optimalizace, atd. 1 600 Kč / hod
Servisní zásah - naše produkty (software) 1 200 Kč / hod
Servisní zásah - ostatní (právní subjekt) 1000 Kč / hod
Servisní zásah - ostatní (nepodnikatel) 600 Kč / hod

Servisní zásahy - příplatky

Příplatek za neplánovaný výjezd v den objednání 1) 30 %
Příplatek za servis v době od 16.00-22.00, 06.00-08.00 50 %
Příplatek za servis v době od 22.00-06.00, v sobotu, v neděli 100 %

Cestovné

Cestovné po Kladně (jednotná sazba) 100 Kč
Cestovné mimo území Kladna (tam + zpět) 14 Kč / km
Čas strávený na cestě (mimo Kladno) / hod 550 Kč / hod

Školení a konzultace

Školení u zákazníka 1 600 Kč / hod
Školení u zákazníka více než 2 osoby 1200 Kč / osobu / hod

Programování

Zakázkový vývoj Individuální dle domluvy

Ostatní

Distribuční poplatek 500 Kč / zásilka
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
 • Hodinová sazba se počítá pro každou započatou hodinu.
 • 1) Nevztahuje se na zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou.