Produkty Intrastat

Popis aplikace

Aplikace INTRASTAT již není nadále podporovaná.


Aktuální aplikace prošla zásadní změnou a nyní ji naleznete jako modul v aplikaci POSTLINE.

Tento technologický posun aplikace nám do budoucna umožní realizovat mnohá vylepšení a již nyní se výrazně projevil na rychlosti celé aplikace.

Vaše stávající data budou viditelná v POSTLINE tak, jak jste je nyní měli ve stávající aplikaci.


Díky legislativním změnám, již původní verze aplikace neodpovídá požadované specifikaci.


Postup, jak zprovoznit danou aplikaci naleznete tady, popřípadě vám rádi pomůžeme na naší hotline.

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu, který vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami.

Zpravodajskou jednotkou se rozumí právnická nebo fyzická osoba, které vznikla povinnost poskytovat do Intrastatu údaje o zboží odeslaném nebo přijatém v rámci vnitrounijního obchodu a která je osobou povinnou k DPH (osobou povinnou podávat daňové přiznání k DPH).

Pro zpracování dat Intrastatu jsme pro Vás připravili profesionální řešení – aplikaci Intrastat. Program umožňuje kompletní evidenci jednotlivý případů a hlášení, umožňuje vytvářet všechny typy hlášení statistického výkazu (Příjem, Odeslání, Oprava, Negativní). V programu dále můžete využít plně nastavitelných importních můstků, které umožní načíst data z Vašich účetních systémů a tím výrazně zjednodušit a urychlit zpracování dat Intrastatu. Součástí programu je možnost tisku sloučeného i nesloučeného výkazu, přehledu předchozí evidence a statistiky. V rámci zpracování hlášení program Intrastat umožňuje slučovat stejné položky dle předepsaných kritérií. Další, pro některé klienty velice důležitou výhodou je, že v programu Intrastat máte možnost zpracovávat statistická hlášení pro libovolný počet zpravodajských jednotek.

Aplikace Intrastat je plně kompatibilní s celní aplikací InstaDesk a InstatOnline, pomocí nichž je možné hlášení odeslat.

Klíčové prvky aplikace Intrastat
 • kompletní evidence jednotlivých případů a hlášení
 • možnost vytváření všech typů hlášení statistického výkazu
  • příjem
  • odeslání
  • negativní
  • oprava
 • plně nastavitelné importní můstky
  • import z formátů ASCII, CSV
  • plně kompatibilní s IDES formátem
 • nastavitelné profily, které vám zjednoduší práci při vyplňování hlášení
 • možnost vygenerování sloučeného, ale i nesloučeného hlášení
 • tiskové sestavy – Přehled předchozí evidence a statistiky hlášení
 • vlastní číselník kódů, který umožní vaše interní čísla převézt na nomenklatury
 • kontrolní a opravné mechanizmy, které vám umožní zkontrolovat správnost vyplnění hlášení
 • funkce Rozpuštění dopravného, kde můžete rozpustit dopravné pro fakturovanou nebo statistickou cenu, a to podle hmotnosti, případně ceny
 • rozšířené funkce pro přepočty z cizí měny
Pro odesílání zpracovaných hlášení Vám nabízíme naši službu zasílání dat, která Vám zajistí nejen odeslání souborů na statistický úřad, ale i dodatečnou kontrolu hlášení, odborné konzultace a pomoc při jednání s celní správou. Uvedená služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.