Popis produktu

Již 15 let úspěšně působíme jako mobilní registrační autorita I.CA. Své zkušenosti uplatňujeme především v oborech spojených s celní problematikou.

Použití kvalifikovaných certifikátů a časových razítek úspěšně implementujeme i klientům, kteří vyžadují elektronickou komunikaci s orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami.

Řešení na klíč jsme připraveni poskytnout přímo na pracovišti zákazníka.

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a vydává jak kvalifikované certifikáty dle tohoto zákona, tak tzv. komerční certifikáty, používané i pro jiné účely než elektronický podpis.

Poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb společností První certifikační autorita, a.s., je pravidelně podrobováno auditům a kontrolám, požadovaných legislativou České republiky a Slovenské republiky. S ohledem na zařazení kořenových certifikátů I.CA do důvěryhodných kořenových certifikačních úřadů společnosti Microsoft, je poskytování certifikačních služeb také auditováno dle požadavků Microsoft Root Certificate Program.

Komplexní služby

Cílem naší společnosti je zajistit komplexnost služeb, proto vystavením elektronických podpisů naše práce nekončí. Nabízíme rovněž konzultace o možnostech zavedení jednotlivých typů podpisů, jejich využití i v jiných oborech, řešení bezpečnostní otázky v souvislosti se zaváděním elektronických podpisů do praxe a v neposlední řadě pak možnost využití elektronického podpisu v projektu NCTS a projektech při komunikací s orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami.

Související odkazy

  • POSTLINE

    POSTLINE celní

    Softwarové řešení pro zajištění služeb celní deklarace

  • PartnerLink

    PartnerLink komunikační

    Nástroj pro elektronickou komunikaci s orgány státní správy a portály zdravotních pojišťoven.