Informace ... k přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS)

Plán přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS)
v březnu 2019Vážení obchodní partneři,


věnujte prosím pozornost níže uvedeným postupům instalace certifikátů.


Ve čtvrtek 7.3.2019 dopoledne najdete na webu CS nové certifiáty Celní správy.


Od čtvrtka 7.3.2019 14:00 bude umožněno deklarantům přechodné období pro instalaci nových certifikátů CS.
V přechodném období bude tedy umožněno šifrovat zprávy posílané Celní správě buď novým nebo starým certifikátem CS.


Zprávy směřující od Celní správy směrem k deklarantské veřejnosti budou pečetěny výhradně novou kvalifikovanou pečetí CS od čtvrtka 14.3.2018 10:00 hod.


Přechodné období skončí v pondělí 18.3.2018 v 11:00 hod.
Od té doby bude možno zprávy směřující od deklarantské veřejnosti směrem k Celní správě šifrovat jen novým komerčním certifikátem CS.